HOME / NEWS

 

 

united kingdom flag

GB

A new calendar by Timm Stütz

I would like to inform that there is already available a new calendar for Karl May's book entitled "And Peace on Earth". The calendar is available in paper version at the Karl May Museum in Dresden.

More information about the calendar:

pdf file The calendar 2020 based on the book "And Peace on Earth"

pdf file The Karl May Museum website

Timm Stütz

Date: 23 July 2019

 

poland flag

PL

Nowy kalendarz autorstwa Timma Stütza

Informuję, że jest już dostępny kalendarz mojego autorstwa do książki Karola Maya pt. "A pokój na ziemi". Kalendarz dostępny jest w wersji papierowej w Muzeum Karola Maya w Dreźnie.

Więcej informacji na temat kalendarza:

pdf file Kalendarz na rok 2020 na podstawie książki "A pokój na Ziemi"

pdf file Strona internetowa Muzeum Karola Maya

Timm Stütz

Data: 23 lipca 2019

 

united kingdom flag

GB

A new book by Timm Stütz

Timm Stütz - A new book with photographs

I would like to inform that my next book entitled "The one who knew Winnetou" is already available. I cordially invite to familiarize yourself with this interesting item.

On the website of the publishing house, there is now the possibility of placing orders for this book. Shipment of ordered books by the publishing house is available in October 2019 at the earliest.

More information about the book:

pdf file The book on the website of the publishing house

Timm Stütz

Date: 23 July 2019

 

poland flag

PL

Nowa książka autorstwa Timma Stütza

Informuję, że jest już dostępna kolejna książka mojego autorstwa pt. "Ten który znał Winnetou". Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą interesującą pozycją.

Na stronie internetowej wydawnictwa istnieje obecnie możliwość składania zamówień na tą książkę. Wysyłka zamówionych książek przez wydawnictwo dostępna najwcześniej w październiku 2019 r.

Więcej informacji na temat książki:

pdf file Książka na stronie internetowej wydawnictwa

Timm Stütz

Data: 23 lipca 2019

 

united kingdom flag

GB

A new book with photographs of Timm Stütz

Timm Stütz - A new book with photographs

I inform that a book entitled "Karl May. Fairy tales and visions" is already available. It is illustrated with photographs of my authorship. I cordially invite to familiarize yourself with this interesting item.

Karl May (1842-1912), a "great mystic of the German literature" (Arno Schmidt), defined himself during his creativity's late, symbolist period as a storyteller. Thus, his late, lesser-known works contain a wealth of partly allegorical, partly visionary stories, which he himself called "fairy tales" or "legends". A selection of these figurative, powerful textsbrings the "fairy tales and visions" to an artistic dialogue with photographs of Timm Stütz (* 1938), an internationally renowned photographer whom the Fédération Internationale de l'ArtPhotographique, awarded the title Excellence.

More information about the book:

pdf file Review 1 of the book "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Review 2 of the book "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Part of the book "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file The book on the website of the publishing house

Timm Stütz

Date: 31 July 2018

 

poland flag

PL

Nowa książka z fotografiami Timma Stütza

Informuję, że jest już dostępna książka pt. „Karol May. Bajki i wizje", która jest ilustrowana fotografiami mojego autorstwa. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą interesującą pozycją.

Karol May (1842-1912), "wielki mistyk literatury niemieckiej" (Arno Schmidt), określił się w późnym, symbolicznym twórczym okresie jako "gawędziarz". Tak więc, w jego mniej znanej późnej twórczości, znajduje się bogactwo częściowo alegorycznych, częściowo wizjonerskich opowieści, które stawały się bajkami lub legendami Maya. Wybór tych figuratywnych, mocnych tekstów prowadzi "Bajki i wizje" do artystycznego dialogu ze zdjęciami Timma Stütza (* 1938), światowej sławy fotografika, z tytułem Excellence de Fédération Internationale de l‘Art Photographique.

Więcej informacji na temat książki:

pdf file Recenzja 1 książki "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Recenzja 2 książki "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Fragment książki "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Książka na stronie internetowej wydawnictwa

Timm Stütz

Data: 31 lipca 2018

 

united kingdom flag

GB

Photography exhibition of Timm Stütz in Szczecin

Timm Stütz - Photography exhibition in Szczecin

I cordially invite to my jubilee photo exhibition on the occasion of the 80-th birthday anniversary entitled "Timm Stütz - 80 years / 80 photos. Photos to think about".
On this occasion on 10 May 2018, a vernissage of works will take place in the Pomeranian Library, accompanied additionally by exhibitions "Peru", "Poland 1958" and "Zeesboots".
In addition, at the same time in other places of Szczecin, my other exhibitions will also take place: "JP II Szczecin 1987" (Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin) and "Paris, Dresden a la HCB" (Main Library of the University of Szczecin in Szczecin).

Photography exhibition entitled "Timm Stütz - 80 years / 80 photos. Photos to think about"
Place: The Pomeranian Library, Hall under the Pyramid, Podgórna Street 15/16, Szczecin
Vernissage: Thursday, 10 May 2018, at 17:00
Exposition: until 7 June 2018

More information about the jubilee exhibition:

pdf file Poster

pdf file Famous photographers about Timm

pdf file Jubilee pages

pdf file
Association of Polish Artists Photographers

pdf file Szczecin Photographic Society

Timm Stütz

Date: 01 May 2018

 

poland flag

PL

Wystawa fotografii Timma Stütza w Szczecinie

Serdecznie zapraszam na moją jubileuszową wystawę fotografii z okazji 80 rocznicy urodzin pt. "Timm Stütz - 80 lat / 80 zdjęć. Fotografie do przemyślenia".
Z tej okazji w dniu 10 maja 2018 r. w Książnicy Pomorskiej odbędzie się wernisaż prac, którym towarzyszyć będą dodatkowo wystawy "Peru", "Polska 1958" i "Zeesbooty".
Ponadto w tym samym czasie w innych miejscach Szczecina będą miały również miejsce moje inne wystawy: "JP II Szczecin 1987" (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie) oraz "Paris, Dresden a la HCB" (Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie).

Wystawa fotografii pt. "Timm Stütz - 80 lat / 80 zdjęć. Fotografie do przemyślenia"
Miejsce: Książnica Pomorska, Sala pod Piramidą, ul. Podgórna 15/16, Szczecin
Wernisaż: czwartek 10 maja 2018 r., godz. 17:00
Ekspozycja: do 7 czerwca 2018 r.

Więcej informacji o wystawie jubileuszowej:

pdf file Plakat

pdf file Znani fotograficy o Timmie

pdf file Strony jubileuszowe

pdf file Związek Polskich Artystów Fotografików

pdf file Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne

Timm Stütz

Data: 01 maja 2018